ORDER BY beard DESC

Pievienots: 17/11/2016 02:17

© Ramūns Usovs. Visas bildes var izmantot nekomerciāliem nolūkiem, ja vien tiek norādīta atsauce